Loader

Casa de Copii Arad

Casă de copii

DESPRE

Highlights

Orchestra Casei de copii Arad s-a clasat în 1957 pe locul I pe regiune în cadrul festivalului regional al tineretului din Timișoara, fiind compusă din 12 copii în acea perioadă. Apoi, în 1960, orchestra (compusă din 40 de copii) a obținut locul I în faza orășenească în cadrul concursului artistic regional al pionierilor și școlarilor „Cu cîntecul și dansul pe plaiuri bănățene”, clasându-se pe locul fruntaș și în etapa regională (Romînia Liberă, 1960).

În 1978, a avut loc o consfătuire organizată între Comitetul județean al femeilor cu cadrele de conducere ale caselor de copii școlari din Arad și cu diriginții școlilor unde învățau copiii. Discuțiile purtate au vizat îmbunătățirea condițiilor de îngrijire a copiilor, cât și îmbunătățirea învățăturii și educației acestora (Femeia, 1978).

Resurse consultate

România Liberă, 1960-11-25, nr. 5012, Femeia, 1978-12-01, nr. 12