Loader

Casa de Copii Școlari nr. 2 Bârlad

Casă de copii școlari

DESPRE

Highlights

Potrivit ziarului Sportul (1981), casa de copii a avut în anii ‘80 un ansamblu de dansuri și gimnastică ritmică.

Instituția a fost prezentată ca exemplu negativ în Gazeta Învățământului (1968):

Pitorescul așezării acesteia — avînd drept cadru urbanistic un cartier nou și drept fundal o vastă livadă de pomi și viță de vie — ne-a dat, la început, mari speranțe. Dar treptat, pe măsură ce am pătruns în incinta acestui așezămînt, a trebuit să le părăsim rînd pe rînd. De fapt primul șoc neplăcut îl provoacă contemplarea fațadei cenușii, mohorâte a clădirii. Și nici dincolo de această fațadă viața nu te întîmpină cu acorduri vesele, tonice. Atitudinea multora dintre copiii de aici atestă grave carențe educative, lipsa unor deprinderi de comportare civilizată. Cît privește majoritatea celor din grupul didactic (căci numai de un colectiv unit nu poate fi vorba), li se pare nespus de împovărătoare misiunea încredințată. E de neînchipuit că oameni care au funcția (dacă nu și chemarea) de educatori pot împinge indiferența atît de departe încît, după ce consemnează în registrul de procese verbale (cum au făcut la 16 ianuarie 1968), lipsa din unitate, în jurul orelor 21, a două eleve, să adauge semin : „Alte acte de indisciplină nu au avut loc“(! ?) Și, probabil, „educatorii“ aceștia au dormit foarte liniștiți în noaptea respectivă, de vreme ce în ziua următoare nu se mai menționează nimic despre cele întîmplate, despre modul de rezolvare a cazului respectiv.

La Casa de Copii Școlari nr. 2 Bîrlad de exemplu, foarte puțini dintre educatori sunt oameni cu vocație pentru munca pe care o fac. Ni s-a părut chiar, la un moment dat, că această casă de copii a devenit o bizară instituție de binefacere pentru cei dornici să obțină un salariu cu minimum de efort. Situații de acest fel ridică problema selecției riguroase a cadrelor de educație din casele de copii”

Context

Pentru mai multe informații despre termenul „casă de copii” consultă Dicționarul Abandonului. 

Resurse consultate

Sportul, 19 Mai 1981,  Nr. 9783

Gazeta Învățământului,19 Aprilie 1968,  Nr. 943