Loader

Centrul de Reeducare Minori Delincvenți Nedelea

Casă de copii

DESPRE

Istoric

Clădirea a fost construită în anul 1977. Zona rezidențială are 3 etaje care astăzi funcționează în sistem multipavilionar cu 10-12 dormitoare per nivel. Mai există un bloc alimentar cu magazie la subsol, un corp de clădire cu parter și mansardă pentru petrecerea timpului liber, activități ludice sau de terapie ocupațională, spălătorie, uscătorie și călcătorie și o clădire administrativă cu birouri pentru personal amplasată separat de zona rezidențială.

Întreg spațiul instituției are peste 2000 m2.

În perioada în care a funcționat cu funcție de centru de reeducare, instituția avea ateliere de tâmplărie și lăcătușerie pentru deprinderea unor meserii, școală specială, cantină, bibliotecă, sector zootehnic și teren de fotbal.

Centrul de reeducare din perioada comunistă era în administrarea Ministerului de Interne. Copiii delincvenți puteau fi internați aici în baza unei hotărâri judecătorești și își puteau continua educația în regim de zi, fără frecvență sau seral. 

Decretul 545 din 1972 prevedea pedepse și sancțiuni pentru minorii care nu respectau regulamentul centrului:

„Art. 20. –

Minorilor care nu respectă îndatoririle ce le revin li se aplică, în raport cu gravitatea abaterii şi particularităţile de comportament ale fiecăruia, după o prealabilă cercetare, una dintre următoarele măsuri disciplinare:

a) mustrarea în faţa colectivului de minori sau a consiliului profesoral;

b) mutarea disciplinară în altă clasă paralelă;

c) izolarea de colectiv pe o perioadă de pînă la 10 zile, timp în care li se stabileşte un program corespunzător;

d) mutarea disciplinară într-un alt centru de reeducare.”

Separarea în secţii cu regim restrictiv putea fi dispusă pe o perioadă de cel mult 3 luni, de către organul ierarhic superior centrului de reeducare, la propunerea consiliului profesoral, ceea ce implica retragerea dreptului de a primi vizite sau pachete.

Din anii 70 până în anul 2000, instituția din Nedelea a funcționat ca Centru de Reeducare Minori Delincvenți, iar apoi centrul a fost transformat în școală specială. 

În prezent, la aceeași locație se află un centru de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap de tip neuropsihic, mintal, asociat, somatic. 

Highlights

În presa comunistă apar foarte rar informații despre centrul de reeducare de la Nedelea, singurele fiind câteva anchete despre minori delincvenți dați drept exemplu negativ, care povestesc de ce au ajuns acolo și ce fapte au comis. 

Mărturii

Anca Drăgan, directorul Direcției județene pentru protecția copilului Sibiu: „Centrul de la Nedelea este mai mult o școală specială pentru copii cu deficiențe mintale.” – Monitorul de Sibiu, 1999-01-27 / nr. 59

Relația cu alte instituții

După închiderea centrului de plasament Bușteni, foști angajați povestesc că unii dintre băieții liceeni au fost transferați aici și „și-au pierdut școala”, întrerupând forma de educație în care erau deja înscriși, percepția transferului la Nedelea fiind tot o „condamnare”.

Resurse consultate

Rapoartele instituției publicate pe site-ul DGASPC Prahova

Raport Avocatul Poporului post vizita efectuată în august 2017

Hotărâre reorganizare instituții 

Bzi.ro

Cod Penal 1968

Decretul nr. 545/1972 privind executarea măsurii educative a internării minorilor infractori într-un centru de reeducare

Cnsas.ro

Revista de Sociologie

Scânteia Tineretului, 14 mai 1984, Nr. 10872

Monitorul de Sibiu, 27 ianuarie 1999, Nr. 59

In arhiva

Fotografie
Centrul de Reeducare Minori Delincvenți Nedelea
Fotografie
Centrul de Reeducare Minori Delincvenți Nedelea grup sanitar mobilier personal ONG renovare
Fotografie
beneficiari Centrul de Reeducare Minori Delincvenți Nedelea grup sanitar personal ONG renovare
Fotografie
Centrul de Reeducare Minori Delincvenți Nedelea mobilier pictură murală sală de clasă