Loader

Istoric

În această cronologie vei regăsi principalele momente importante care au influențat abandonul și îngrijirea copiilor în sistemul de protecție post-belic, întinse pe parcursul a mai mult de 70 de ani. Le-am împărțit în cinci perioade principle, fiecare cu caracteristici specifice.

1948-1966: Modelul Sovietic de îngrijire a copiilor orfani, abandonați sau bolnavi

Statul a încercat să se substituie familiei, copilul vulnerabil fiind plasat în instituții rezidențiale de mari dimensiuni, considerându-se că poate fi îngrijit mai bine în aceste spații, comparativ cu protecție familială. Protecția copiilor vulnerabili a fost împărțită între trei ministere: copiii mai mici de 3 ani erau trimiși în „leagăne” care se aflau în custodia Ministerului Sănătății, iar cei mai mari de 3 ani (preșcolari și școlari până la vârsta de 14 ani) erau trimiși în „case de copii” care se aflau în custodia Ministerului Educației. Copiii cu diferite probleme fizice, mentale sau de dezvoltare, denumiți inițial „infirmi”, apoi „irecuperabili” sau „parțial recuperabili”, erau trimiși în căminele pentru copii aflate în custodia Ministerului Muncii. Separarea în funcție de vârstă, starea fizică și mentală a copiilor vulnerabili era făcută în funcție de criteriul capacității lor de a presta diferite munci și de a deveni folositori societății comuniste.

Înființarea Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului - IOMC din București

1946

După cel de-al doilea război mondial, foametea, tuberculoza și rahitismul, afectau dramatic starea de sănătate a copiilor. Se dezvoltă treptat pediatria pentru a contracara mortalitatea infantilă. Profesorul doctor Alfred Rusescu înființează Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului – IOMC. „Secția de fiziologie a copilului sănătos” avea o capacitate de 50 de paturi care funcționa în cadrul Leagănului de Copii Sfânta Ecaterina nr. 1 din București. În 1950, IOMC se stabilește într-o clădire nouă de pe Bulevardul Lacul Tei, în același loc cu Spitalul pentru Copii “Emilia Irza”. Denumirea de astăzi este Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu- Rusescu” (INSMC)

Medalia maternității

1951

Decretul 195 / 1951 acordă medalii femeilor care au născut și crescut șase (clasa I, din argint), respectiv cinci copii (clasa a II-a, din bronz). Medalia era însoțită de premii modeste în bani.

Afiș de propagandă din col. arhivei MȚR

Grija partidului

1954

Prin HCM 809/4 iunie s-au stabilit tipurile de instituții pentru creșterea copiilor rămași fără părinți sau lipsiți de posibilitatea de a fi crescuți în familie:

„Copiii, viitorul Patriei noastre, sunt înconjurați de grija și dragostea părintească a partidului și guvernului țării, de grija și dragostea întregului popor muncitor. O deosebită grijă o poartă statul nostru democrat popular copiilor lipsiți de posibilitatea de a fi crescuți în familie. Instituțiile create de stat pt acești copii trebuie să fie adevărate cămine părintești, capabile să asigure copiilor condițiile cele mai bune de dezvoltare.”

Sistemul Ministerului Învățământului: casele de copii preșcolari și casele de copii școlari pentru copii între 3 și 14 ani.

Sistemul Ministerului Sănătății: case ale copilului pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani- leagăne.

Sistemul Ministerului Prevederilor Sociale: cămine pentru copii recuperabili și nerecuperabili.

Sistemul MAI: coloniile de educare minori, punctele de primire

Aspect de la consfătuirea ce a avut loc la C.C. al P.C.R. cu cadrele medicale asupra problemelor privind creşterea natalităţii şi îmbunătăţirea măsurilor de ocrotire a mamei şi copilului 1966, Fototeca Comunismului Românesc, Fotografia #A479, Cota 431/1966
1978

Rock Bottom was in the planning stages when Robert Wyatt survived a fall from a fourth-floor window, a tumble that left him confined to a wheelchair and ended his career as British art-rock’s most endearingly maverick drummer. It’s impossible not to hear the stretched-out time of convalescence in its drones and long melodies

Aspect de la consfătuirea ce a avut loc la C.C. al P.C.R. cu cadrele medicale asupra problemelor privind creşterea natalităţii şi îmbunătăţirea măsurilor de ocrotire a mamei şi copilului 1966, Fototeca Comunismului Românesc, Fotografia #A479, Cota 431/1966
1980

Example Title 1

Rock Bottom was in the planning stages when Robert Wyatt survived a fall from a fourth-floor window, a tumble that left him confined to a wheelchair and ended his career as British art-rock’s most endearingly maverick drummer. It’s impossible not to hear the stretched-out time of convalescence in its drones and long melodies <a href="/centru-nume">Vezi centru</a>