Loader

Mărturii 21

În cadrul proiectului Mărturii 21, au fost produse 21 de video-uri pe tema abandonului. 20 de mărturii ale unor oameni ce au trăit trauma abandonului instituționalizat sau cotidian, dar și ale unor specialiști care au avut tangențe cu sistemul de protecție a copilului sau oameni care au suferit trauma abandonului, și o dezbatere-conferință cu specialiștii proiectului.

Marina, abandonată la 4 ani, care a ajuns la rândul său să-șiabandoneze copilul, pe care l-a născut cât era încă minoră și locuia încentrul de plasament

Otto Sestak, unul dintre oamenii care au participat activ laînchiderea Căminului Spital Sighet

Ștefan Dărăbuș, coordonatorul primelor acțiuni deînchidere a căminelor spital din România

Terezia și Gheorghe Silaghi, ambii abandonați, ambiicrescuți în orfelinate mamut cu sute de copii. Acum sunt asistențisociali și vindecători de abandon

Ileana Cirț, fost asistent social, martor al supraviețuitorilorCăminului Spital pentru Irecuperabili de la Sighet

Robi Csukur, unul dintre supraviețuitorii Căminului Spitalpentru Irecuperabili de la Sighet

Pop Nița, asistent maternală, care a crescut unul dintresupraviețuitorii de la Sighet

Olga Preda, supraviețuitoare a Căminului Spital pentruIrecuperabili de la Sighet

Ileana Cirț, despre vindecarea abandonului prin terapie șirecuperare emoțională

Monicăi Ioniță, despre abandonul cotidian și traiul în familiaextinsă

Claudia Costea, despre comunitățile abandonate aleRomâniei

Sandra Ecobescu, despre abandonul prin dispariție.Video

Gabi Rosus, asistent social, despre căminele spital șiinstituționalizarea în România

Muzeului Abandonului - Ciprian Făcăeru și Cosmin Bloju -despre abandonul spațiilor

Simona Tache, consultant psiholog al proiectului, într-omărturie dedicată radiografierii fenomenului de abandon

Izidor Ruckel - supraviețuitor al Căminului Spital de laSighet

O mărturie anonimă, despre abandonul prin sinucidere

Daniela Boșca, despre traumele specialiștilor psihologiși lucrul cu trauma abandonului. Partea 1

Daniela Boșca, despre traumele specialiștilor psihologiși lucrul cu trauma abandonului. Partea 2

Thomas Szalay, primul fotograf occidental care afotografiat Căminul pentru Irecuperabili din Sighet, imagini care aufăcut înconjurul lumii

Conferința-dezbatere finală, mărturiile echipei de lucruMuzeul Abandonului despre experiențe acestui proiect