Loader

Exploatare

Exploatare

Articolul 91 din Legea nr. 272/2004 prevede dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării şi de a nu fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara familiei, inclusiv în instituţii de învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie sau în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, ce comportă un risc potenţial sau care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

Mărturiile tinerilor care au copilărit „în grija statului” menționează adesea exploatarea prin preluarea rolurilor de supraveghere și disciplină de la angajații instituțiilor, exploatarea de către colegii mai mari de vârstă care le luau porțiile de mâncare, hainele sau jucăriile primite sau îi obligau să strângă pâine în plus, bani sau alte obiecte. Mulți tineri care au crescut într-o casă de copii povestesc că munceau în afara instituției pentru gospodăriile angajaților acesteia.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.