Loader

Plasament

Plasament

Plasamentul este o măsură de protecție specială, cu caracter temporar, care dispune îngrijirea copilului aflat în dificultate la o persoană sau la o familie, la un asistent maternal sau într-un centru rezidențial. Copilul primește o alocație lunară de plasament. 

Plasamentul în familie ca formă de protecție a copilului aflat în dificultate exista și în România comunistă, marginal practicată, deși în epocă se recunoșteau beneficiile pe care protecția în cadrul unei familii o oferă în raport cu instituționalizarea. De exemplu, în 1968 se aflau în plasament 1200 de minori, semnificativ mai puțin față de numărul celor aflați în casele de copii. Alocația de plasament oferită lunar de stat familiilor de plasament era de 200 de lei, considerată chiar în epocă ca fiind una insuficientă pentru a acoperi cheltuielile legate de creșterea și educarea unui minor. 

Treptat, începând cu 1997, legislația favorizează plasamentul minorilor vulnerabili la un asistent maternal, la o familie de plasament sau în cadrul familiei extinse, în detrimentul instituționalizării care fusese favorizată până atunci. Potrivit legii nr. 272/2004, măsura urmărește prioritatea plasamentului în familia extinsă, menținerea fraților împreună și facilitarea dreptului părinților de a vizita copilul.

Plasamentul familial este des întâlnit astăzi în cazul copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și rămân legal în grija unei rude.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.